Kas ir franšīze?

kas ir franšīze

KAS IR FRANŠĪZE?

Latvijā daudziem uzņēmējiem franšīzes jēdziens vēl ir pavisam svešs, un tikai daļai ir aptuvena nojausma, ko tas sevī ietver. Tāpat nereti franšīzes mērķis tiek uztverts kļūdaini, tādēļ, lai sāktu apsvērt franšīzes ieviešanu, uzņēmējam pašam pilnībā ir jāsaprot, kādi ir franšīzes mērķi, potenciālie ieguvumi un pienākumi pret nākamo sadarbības partneri.

Franšīze ir tāds uzņēmējdarbības veids, ar kuras palīdzību kompānijas īpašnieks piešķir citai personai vai uzņēmumam tiesības iesaistīties viņa biznesā, piedāvājot, konkrētas preces vai pakalpojumus. Tas tiek darīts saskaņā ar franšīzes devēja iepriekš izstrādātu mārketinga plānu vai shēmu un biznesa standartiem. Slēdzot franšīzes līgumu, franšīzes devējs ļauj franšīzes ņēmējam izmantot ne tikai sava uzņēmuma preces, bet arī nosaukumu, reputāciju un darbības koncepciju.

3 priekšnoteikumi, kas nosaka biznesa darbību kā franšīzi:

1. Uzņēmējs kādai citai personai (uzņēmumam) ļauj izmantot savu nosaukumu;
2. Uzņēmējs ļauj kādai citai personai (uzņēmumam) izmantot savu biznesa modeli vai mārketinga programmu;
3. Uzņēmējs par šo tiesību piešķiršanu saņem naudu no sadarbības partnera – vai nu vienu reizi, sākotnēji slēdzot sadarbības līgumu vai regulāros maksājumos.

Ja eksistē tikai divi no šiem trim elementiem, biznesu nevar dēvēt par franšīzi. Ir novērots, ka daudzi uzņēmēji izvairās izmantot vairākus elementus, kas ir saistīti ar franšīzi, piemēram, nosaukuma vai sistēmas izmantošanu. Tāpat daži uzņēmēji pārdod tikai licences, nevis franšīzes – jāņem vērā, ka ikviena franšīze ietver licenci, taču ne visi licences izsniedzēji ir franšīzes turētāji.

Sākot sadarbību, ir jāatceras, ka, lai arī franšīzes ņēmējs strādās neatkarīgi, franšīzes devējam jāpalīdz viņam ar padomu un apmācībām. Tāpat, sākot sadarbību, ir jāizvērtē potenciālais franšīzes ņēmējs – nereti gadās, kad viņa biznesa plāns ir pārāk optimistisks un nereāls – entuziasmu vajag, tomēr nepārspīlējot.

Kad uzņēmējs var sākt apsvērt franšīzi?

Uzņēmējs par franšīzi var sākt domāt, ja uzņēmums jau darbojas veiksmīgi un cilvēki ir iepazinuši kompānijas preci, tiek apsvērta biznesa paplašināšana un uzņēmējam ir būtiski sekojoši faktori:

1. Uzņēmējs kādai citai personai (uzņēmumam) ļauj izmantot savu nosaukumu;
2. Uzņēmējs ļauj kādai citai personai (uzņēmumam) izmantot savu biznesa modeli vai mārketinga programmu;
3. Uzņēmējs par šo tiesību piešķiršanu saņem naudu no sadarbības partnera – vai nu vienu reizi, sākotnēji slēdzot sadarbības līgumu vai regulāros maksājumos.

Jāatzīmē, ka franšīze paver neierobežotas iespējas uzņēmējam paplašināt savu darbību daudzās pasaules valstīs, turklāt tiek uzskatīts, ka tas ir viens no efektīvākajiem veidiem, kā attīstīt uzņēmējdarbību un kāpināt pārdošanas apjomus, turklāt šo biznesa veidu var izmantot gandrīz ikvienā nozarē.