Franšīzes Stratēģija

Jurists visticamāk teiks, ka pirmais solis ir franšīzes likumu ievērošana. Tomēr tas īsti nav pirmais solis. Uzņēmums „Francorp Baltic” iesaka vispirms izveidot biznesa plānu. Ņemot vērā Jūsu vietu tirgū un konkurenci, „Francorp Baltic” palīdzēs pieņemt pareizo lēmumu, kur un kam pārdot franšīzi. (Kāds ir Jūsu potenciālā franšīzes ņēmēja profils?) Pamatojoties uz līdzīgiem kritērijiem, „Francorp Baltic” izstrādās franšīzes izmaksu un ikmēneša maksājumu piedāvājumu, kā arī aprēķinās, cik procentu no apgrozījuma franšīzes ņēmējam jāvelta reklāmai reģionālā un nacionālā mērogā. Pēc plāna izveides „Francorp Baltic” izstrādās profesionālas programmas un materiālus.


Vecākā konsultanta veikta analīze klātienē

 

Vecākais konsultants apmeklēs uzņēmumu, kuram tiks veidota franšīze, lai pārskatītu tā darbību un ierasto praksi, kā arī ieteiks politikas un procesus, kas tiks izmantoti franšīzes programmas izstrādei. Vecākais konsultants noteiks tos darbības elementus, kas ir būtiski franšīzes programmas juridiskajiem, darbību un mārketinga aspektiem, kā arī nodos šo informāciju attiecīgajam „Francorp Baltic” darbiniekam.


Vecākā konsultanta veikta analīze

 

„Francorp Baltic” birojā vecākais konsultants pārskatīs un ieteiks politikas un procesus, kas palīdzēs izstrādāt efektīvu franšīzes programmu.

Franšīzes struktūra

 

„Francorp Baltic” izstrādās ieteikumus par būtiskiem lēmumiem uzņēmumā. Šie ieteikumi kļūs par franšīzes programmas pamatu un tiks iestrādāti juridiskajā, mārketinga dokumentācijā un stratēģijā. Šie jautājumi iekļauj arī franšīzes noteikumu formulēšanu, tirgus potenciāla noteikšanu, paplašināšanās ātrumu un piemērotāko franšīzes struktūru klienta vajadzībām, kā arī pašreizējos, uzņēmumam pieejamos, resursus franšīzes mērķa sasniegšanai.

 • Franšīzes ņēmēja profils Franšīzes ņēmēja profila noteikšana ir ļoti būtiska franšīzes programmas izveidē. Tādas kvalifikācijas kā finanšu resursi, iepriekšējā pieredze un uzņēmējdarbības prasmes tiks ņemtas vērā, pamatojoties uz klienta vajadzībām un „Francorp Baltic” zināšanām par franšīzes tirgu.
 • Piedāvātās franšīzes veids Franšīzes devējs var piedāvāt individuālo (individual), vairāku franšīzes vienību (multi-unit) vai arī teritorijas (master franchise) franšīzi. Piedāvātais franšīzes veids ir atkarīgs no tādiem faktoriem kā ieguldījums struktūrvienībā, procesu sarežģītība, atbalsta programmu veids un izmaksas, kā arī paplašināšanās mērķi. Papildus franšīzes devējs var piedāvāt sākuma (start-up) vai arī pārveidošanas (conversion) franšīzi (jau eksistējošam, saderīgam uzņēmumam) vai arī abus franšīzes veidus. „Francorp Baltic” ieteiks visatbilstošāko franšīzes programmu, kas precīzi atbilst klienta vajadzībām.
 • Teritorijas noteikšana Ņemot vērā klienta uzņēmuma nozari, konkurenci un citus faktorus, „Francorp Baltic” ieteiks, vai franšīzes ņēmējam ir nepieciešama ekskluzīva teritorija, un noteiks tās ekskluzivitātes pakāpi. Ja nepieciešams, „Francorp Baltic” analizēs klienta uzņēmumā pieejamos teritoriālos, demogrāfiskos datus un izstrādās atbilstošus kritējus, piemēram, iedzīvotāju skaits, konkurence, ienākumu līmenis un nepieciešamais tirgus lielums.
 • Franšīzes atbalsta programmas „Francorp Baltic” noteiks to pakalpojumu veidu un jomu, kurus saņems franšīzes ņēmējs, tostarp sākotnējās mācības, kontrolapmeklējumi, atrašanās vietas noteikšana un reklāmas nodrošināšana. Līdzīgi var tikt izstrādāta visaptveroša atbalsta programma un šīs programmas izmaksu plāns.
 • Iekšējā personāla atlase „Francorp Baltic” novērtēs cilvēkresursu vajadzības, lai īstenotu franšīzes programmu, un noteiks, kā to vislabāk izdarīt: nosakot papildu pienākumus esošajiem darbiniekiem vai arī radot jaunas vakances. „Francorp Baltic” novērtēs klienta uzņēmuma struktūru, tās atbilstību franšīzes izveidei un ieteiks nepieciešamās izmaiņas.

Franšīzes ieņēmumu avoti

 

„Francorp Baltic” apskatīs klienta potenciālos ieņēmumus un ieteiks atbilstošus ieņēmumu avotus, kas varētu palīdzēt klienta apgrozījumam un peļņai. Pieejamie ieņēmumu resursi ir šādi:

 • Sākotnējā franšīzes maksa Franšīzes sākotnējā maksa tiks noteikta pēc dažādu faktoru izvērtēšanas, piemēram, saskaņā ar franšīzes pārdošanas iespējām dažādos cenu līmeņos, ņemot vērā konkurenci, kā arī izvērtējot naudas plūsmu. Ieteicamās sākotnējās franšīzes maksas pamatā būs sākuma pārdošanas izmaksas, reklāmas izmaksas, mācības, vietas atrašanas un uzņēmējdarbības uzsākšanas izmaksas un citas mainīgās izmaksas.
 • Ikmēneša maksa Ikmēneša maksas apmērs tiks ieteikts pēc klienta uzņēmuma audita konkurentu izpētes, kā arī tā brīža vispārpieņemto praksi nozarē. Tā pamatā būs nepieciešamība saglabāt pietiekamu uzņēmuma naudas plūsmu, kā arī vēlme atbalstīt franšīzes ņēmēju, gan sedzot vispārējās, gan administratīvās izmaksas un franšīzes apkalpošanas izmaksas. Ikmēneša maksai ir jābūt tādai, lai franšīzes ņēmējs to varētu atļauties.
 • Reklāmas izmaksas Vietējās, kooperatīvās un korporatīvās reklāmas izmaksas ieteiksim pēc tam, kad novērtēsim konkrētā perioda reklāmas izmaksas konkrētajā struktūrvienībā un nepieciešamo reklāmas veidu struktūrvienības līmenī. Korporatīvās reklāmas izmaksas franšīzes ņēmējam tiks aprēķinātas, pamatojoties uz dažādas reklāmas veidu nepieciešamību.
 • Papildu ienākumu avoti Daži franšīzes devēji gūst ienākumus arī no citiem avotiem, tostarp no produktu un pakalpojumu pārdošanas, aktīvu un nekustamo īpašumu izīrēšanas un finansēšanas pakalpojumiem. „Francorp Baltic” palīdzēs klientam noteikt, kuri ir vispiemērotākie un praktiskākie ienākumu avoti.
 • Franšīzes biznesa plāns Pēc vecākā konsultanta veiktās analīzes uzņēmuma darbinieki pārskatīs visus svarīgos lēmumus un novērtēs šo lēmumu ietekmi uz franšīzes programmas galvenajiem aspektiem. „Francorp Baltic” sagatavos provizorisku finansiālu informāciju un finanšu prognozes, tostarp piecu gadu naudas plūsmas analīzi gan individuālajai struktūrvienībai, gan franšīzes devēja organizācijai kopumā. Papildus „Francorp Baltic” ieteiks tādus uzlabojumus uzņēmuma darbības, juridiskajā un mārketinga jomā, kas varētu ietekmēt programmas panākumus. Šis plāns aptver galvenos franšīzes biznesa lēmumus, pieņēmumus un nepieciešamās finanšu prognozes, lai izvirzītu īstermiņa un ilgtermiņa mērķus. Klients šo plānu var izmantot, prezentējot plānus finanšu iestādēs un korporatīvās plānošanas procesos.
 • „Francorp Baltic” izstrādās franšīzes uzbūves ziņojums Šis ziņojums iekļaus klienta uzņēmuma salīdzinājumu ar līdzīgiem uzņēmējdarbības modeļiem vai franšīzēm, kā arī apkopos ieteikumus par ieteicamo uzbūvi, izmaksām, ikmēneša maksājumiem, finanšu prognozēm un provizoriskajiem plāniem, definējot franšīzes koncepciju.
 • „Francorp Baltic” izstrādās franšīzes uzbūvi un prognozi „Francorp Baltic” izstrādās provizorisku finansiālu informāciju un prognozes, kas iekļauj nepieciešamo informāciju franšīzes dokumentu sagatavošanai.
 • „Francorp Baltic” izstrādās franšīzes uzbūves ziņojums Šis ziņojums iekļaus klienta uzņēmuma salīdzinājumu ar līdzīgiem uzņēmējdarbības modeļiem vai franšīzēm, kā arī apkopos ieteikumus par ieteicamo uzbūvi, izmaksām, ikmēneša maksājumiem, finanšu prognozēm un provizoriskajiem plāniem, definējot franšīzes koncepciju.
 • „Francorp Baltic” izstrādās franšīzes uzbūvi un prognozi „Francorp Baltic” izstrādās provizorisku finansiālu informāciju un prognozes, kas iekļauj nepieciešamo informāciju franšīzes dokumentu sagatavošanai.