Franšīzes Rokasgrāmata

Uzņēmums „Francorp Baltic” izstrādās visaptverošu franšīzes rokasgrāmatu, kas detalizēti apraksta visus uzdevumus, kas nepieciešami uzņēmējdarbības veikšanai – no struktūrvienības atvēršanas līdz slēgšanai. Franšīzes rokasgrāmata ir būtisks informatīvais materiāls franšīzes ņēmējiem pēc mācībām.

Sākotnējā analīze un plāns

 

Uzņēmums „Francorp Baltic” izstrādās sākotnējo plānu, kas precizēs un aprakstīs tēmas, kurām vajadzētu būt iekļautām franšīzes rokasgrāmatā. Pamatojoties uz sākotnējo apspriedi ar klientu, kā arī pamatojoties uz klienta sniegto informāciju, šis plāns atspoguļos „Francorp Baltic” sākotnējo izpratni par jautājumiem, kas ir būtiski franšīzes ņēmējam. Plāns tiks veidots, lai precīzi atbilstu franšīzes koncepcijai. Tajā tiks apskatīti jautājumi, kuros rokasgrāmata atsauksies uz franšīzes līgumu, kā arī atspoguļotas jomas, kurās ir jāizveido sistēma, lai sekotu līdzi franšīzes ņēmēja darbībām. Šis plāna uzmetums tiek izstrādāts, lai palīdzētu īstenot franšīzes programmu, un tas arī turpmāk kalpos kā darbakārtība uzņēmuma konsultanta apmeklējuma laikā.

Analīze un konsultācijas klātienē

„Francorp Baltic” konsultants apmeklēs klienta uzņēmumu, lai novērotu tā darbību personīgi un pārrunātu sākotnējo plānu. Vienojoties ar klientu, konsultants noteiks franšīzes rokasgrāmatas stilu, tajā iekļauto informāciju, formātu, kā arī dokumentēs procedūras, apkopojot materiālus, kas tiks iekļauti rokasgrāmatā.

Franšīzes rokasgrāmata

„Francorp Baltic” izveidos pielāgotu, visaptverošu rokasgrāmatu, iekļaujot informāciju, kas ir būtiska franšīzes darbībai. Tās saturs tiks balstīts uz datiem, kas tika iegūti, tiekoties ar klientu, novērojot uzņēmumu, izstrādājot franšīzes programmas noslēguma dokumentus, kā arī pamatojoties uz „Francorp Baltic” plašo pieredzi.

Franšīzes rokasgrāmatas struktūra un pārskatīšana

Klientiem, kuri vēlas veidot savu rokasgrāmatu, „Francorp Baltic” sagatavo rokasgrāmatas struktūru un veic tās rediģēšanu.