Franšīzes apmācības

 

Franšīzes mārketinga mācības

 

„Francorp Baltic” piedāvā franšīzes mārketinga semināru, sniedzot informāciju franšīzes devējiem par atbilstošajām darbībām un mārketinga paņēmieniem, kas nepieciešami franšīzes attīstībai jaunā līmenī. Franšīzes devēji apgūs prasmi noteikt ideālo pircēju loku, attīstīt zīmola atpazīstamību ar interneta mārketinga un Google Analytics palīdzību, izveidot reklāmas budžetu, izstrādāt mārketinga plānu, veidot atpazīstamību internetā, izprast sociālos medijus un mehānismus, kā tos izmantot franšīzes devēja labā, kā arī uzzinās, kā un kur reklamēt franšīzi drukātā veidā, internetā un izstādēs.

 

Franšīzes pārdošanas mācības

 

Viens no mūsu sniegtajiem pakalpojumiem ir franšīzes pārdošanas mācības gan jaunajiem, gan esošajiem franšīzes devējiem. Nozares eksperti, kuriem ir plaša un ilggadēja pieredze franšīzes pārdošanā, apmācīs dalībniekus, kuri saņems arī pamācību (how to) rokasgrāmatu un personalizētu instrukciju efektīvai pārdošanai. Lai panāktu, ka mācībās iegūtais tiek izmantots praksē pārdošanas mērķu sasniegšanai, „Francorp Baltic” nodrošina plāna īstenošanas konsultācijas.

 

Franšīzes vadīšanas mācības

 

„Francorp Baltic” vada franšīzes vadīšanas mācību semināru, lai izglītotu klienta vadības komandu par augošas franšīzes organizācijas darbības un vadīšanas sarežģītību. Detalizētas un visaptverošas rokasgrāmatas saņem visi semināra apmeklētāji par visām mācību tēmām:

  • franšīzes organizācijas izveide;
  • franšīzes ņēmēju mācības;
  • efektīva atbalsta nodrošināšana;
  • franšīzes vadītāja mārketings;
  • franšīzes devēja noteikumu ievērošana;
  • attiecības ar franšīzes ņēmēju.