Kā noteikt, vai bizness ir gatavs franšīzei?

image 5

KĀ NOTEIKT, VAI BIZNESS IR GATAVS FRANŠĪZEI?

Daudziem uzņēmējiem, kas vēlas paplašināt savu biznesu un apsver iespēju piedāvāt franšīzi, rodas jautājums: „Vai mans bizness ir gatavs franšīzei?”. Pastāv vairāki faktori, kurus izanalizējot, iespējams nonākt pie atbildes, vai šis tiešām ir īstais laiks paplašināt biznesu ar franšīzes palīdzību, un tos aplūkosim šajā blogā.

1. Biznesa modelim jābūt pievilcīgam un atšķirīgam no konkurentiem.

Lai ieinteresētu franšīzes ņēmējus, uzņēmējam jābūt uzticamam, ar labu reputāciju un tā darbībai jābūt zināmai plašākam sabiedrības lokam. Tāpat uzņēmumam jau kādu laiku būtu stabili jāstrādā ar peļņu. Ieteicams paskatīties uz savu biznesu no malas, analizējot, vai kāds vēlēsies sadarboties ar franšīzes devēju. Ja uzņēmums ir nesen dibināts un pat vietējā tirgū vēl sāk tikai iestrādāties, varbūt ir nepieciešams uzgaidīt, lai paplašinātos nedaudz vēlāk. Vai tieši otrādāk – ja uzņēmums jau strādā ar labiem rezultātiem, un vēlas paplašināties, bet nav īsti skaidrības, kā to izdarīt ar paša spēkiem – šis ir īstais brīdis domāt par franšīzi.

2. Biznesu iespējams pārņemt un atveidot.

Būtisks nosacījums franšīzes izveidē ir skaidri saprotama un pārņemama koncepcija. Ja uzņēmējdarbība ir veiksmīga tikai viena specifiska faktora dēļ – piemēram, tādēļ, ka kompānija atrodas ļoti labā vietā, tai ir ideāls pārdevējs vai tāpēc, ka kompānijas vadītājs viens pats strādā neskaitāmas stundas nedēļā, būs grūti to atkārtot. Tādēļ biznesa modelim ir jābūt salīdzinoši viegli vadāmam un pārņemamam, kā arī tam jāspēj darboties dažādos tirgos. Protams, jaunais sadarbības partneris arī veiks savu ieguldījumu uzņēmuma attīstībā, tomēr pamatam ir jābūt jau franšīzes devēja uzņēmējdarbības modelī.

3. Abas puses gūs finansiālu labumu.

Franšīzes ņēmējs līgumu neslēdz labdarības dēļ, lai bez maksas palīdzētu paplašināt biznesu franšīzes devējam, un vēlēsies saņemt attiecīgu samaksu gan par ieguldīto laiku, gan investīcijām – turklāt viņam jāgūst peļņa arī pēc maksājumiem franšīzes devējam. Tādēļ jau laicīgi nepieciešams izvērtēt, vai uzņēmējdarbība spēs pelnīt pietiekami. Savukārt franšīzes devējam būtiski ir saņemt franšīzes ņēmēja maksājumus. Ja tas nenotiek, tad rodas jautājums, kādēļ vispār izvēlēts šāds uzņēmējdarbības veids. Tādēļ lēmums piedāvāt franšīzi, tāpat kā ikviens cits stratēģisks lēmums, ir jāpieņem, vadoties pēc nākotnes mērķiem, plānojot darbību uz priekšu un analizējot finansiālos rādītājus.

4. Uzņēmējs ir gatavs sadarboties.

Franšīzes bizness lielā mērā ietver attiecību veidošanu ar partneri. Visveiksmīgākie franšīzes devēji parasti ir tie, kuri regulāri pārliecinās, kā franšīzes ņēmējam veicas ar biznesu, nevis tikai noslēdz līgumu un pēc tam neliekas ne zinis, visu atstājot jaunā sadarbības partnera ziņā.

5. Ir pieejams nepieciešamais kapitāls.

Kaut arī franšīzes izveide neprasa milzīgus ieguldījumus, pavisam bez finansējuma nevarēs iztikt, un noteikta naudas summa būs vajadzīga. Franšīzes devējam ir nepieciešams kapitāls, lai izveidotu līgumus un citus dokumentus, apmācību materiālus un programmas, pamācības franšīzes ņēmējam, mārketinga materiālus, kā arī spētu segt citus izdevumus.